Naprapati

Naprapati innebär att utreda, behandla och rehabilitera smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, nacke, leder och muskler. Behandlingen sker genom att naprapaten kombinerar manipulations- och mobiliseringstekniker med muskeltöjning och massage, det är även vanligt med olika former av strömbehandlingar och dry needling. Syftet är att minska smärtan och återställa funktion i kroppen.
Helhetstänkandet gör naprapatin till en effektiv behandlingsmetod som först minskar smärtan, sedan återställer funktionen och slutligen förebygger framtida besvär.

Olika symtom.

RYGGSKOTT
Ryggskott är ofta en plötslig och vanligtvis kraftig smärta i ländryggen som resulterar i svårigheter att röra sig. Åkomman är vanlig och förekommer i alla åldrar. Oftast inträffar ett ryggskott precis när man böjer sig eller lyfter något. Smärtan vid ryggskott kommer från en eller flera olika strukturer i ryggen som tex muskler, leder, disk eller ledband. Man kan uppleva att smärtan sitter koncentrerad till ländryggen eller att den strålar ned mot skinkorna och / eller höfterna. I första skedet känner man oftast smärta i alla rörelser man gör. Men allt eftersom läkningsprocessen fortskrider avtar smärtan successivt. De flesta ryggskott läker ut av sig själva efter 1-3 veckor men med naprapatbehandling förkortas oftast läkningstiden.Ryggskott är en av de vanligaste orsakerna till att man söker hjälp hos naprapat. Behandling av ryggskott innefattar en eller flera behandlingstekniker som kombineras. Dessa är manipulation, massage, dry needling, MP-behandling
HÄLSENEINFLAMMATION
Hälsenan/ achillessenan är den sena i underbenet som oftast drabbas av kroniska förändringar, då oftast av degenerativa förändringar (tendinos).

Problemen uppstår oftast i samband med ensidigt upprepad belastning, ökad träningsmängd, förändring av underlag och ibland felaktiga skor. Symtom Det främsta kännetecknet är smärta som kan delas in i fyra steg.

1. Smärta endast efter aktivitet som försvinner efter en period av vila.

2. Smärta under aktivitet men ej så hög att det begränsar.

3. Stark smärta under träning/aktivitet som är så pass hög att det hindrar från normal träning.

4. Kronisk smärta både under och efter aktivitet som även kvarstår vid vila.

Stelhet och smärta i senan på morgonen är vanligt och detta kan även vara tidiga symptom. Oftast blir senan svullen och öm, vanligast sitter svullnaden 2-6 cm ovan hälbenet. Man kan även få inflammation i bursan (slemsäcken) som sitter framför eller bakom senans nedre fäste. Prognos Även om läkningstiden i de flesta fall är lång är prognosen relativt god. Excentrisk träning har visat sig ha god effekt vid dessa besvär. På Rådmanskliniken behandlar vi dessa besvär med massage, dry needling och MP-behandling och träningsprogram.

TENNISARMBÅGE
Symtom

Smärta vid utsidan av armbågen oftast i samband med rörelse eller utsträckning av musklerna i underarmen, tex kan det smärta om man lyfter ett mjölkpaket eller öppnar en tyngre dörr eller skruva med skruvmejsel. Det gör oftast inte ont vid vila. Problemen uppstår oftast efter statisk eller längre tids överbelastning av underarmens muskler, tex vid arbete med datamus, mycket skruvande eller tennisspelande, vilket resulterar ett ”slitage” på muskelsenans infästning. Problemet känns av vid armbågen men det kan vara flera muskelgrupper inblandade i problematiken, därför undersöks även nacke, skuldra och bröstmuskulatur vid denna typ av problem. Oftast är det ingen inflammatorisk process i senans infästning vid armbågen så antiinflammatorisk medicin hjälper sällan.

Prognos och behandling

Beroende på undersökningsfynd behandlas oftast både underarm skuldra och nacke mha massage, pressur, dry needling, ibland manipulation och MP-behandling. Stretch och rehabprogram ingår i behandlingsplanen. Prognosen är  är god men det kan ta lång tid att bli smärtfri.

GOLFARMBÅGE
Symtom

Här ses samma symptom som vid Lateral epikondylit men här sitter smärtan på insidan av armbågen. Behandling och prognos är likartad.

HÄLSPORRE
Symtom

Smärta under hälen. Det är vanligt att man har extra ont på morgonen när man kliver upp från sängen. Oftast gör det ondare att gå utan skor/tofflor. Vid tryck gör det som ondast på främre/inre delen av hälbenent mot hålfoten. Det är själva infästningen av fascian (”senan” som håller upp hålfoten) som gör ont. Oftast ses ingen skada vid rtg eller MRI utan infästningen har blivit sliten i sin infästning, ibland kan man se en benbildning (hälsporre) men det är inte den som gör ont.

Prognos och behandling

Detta tillstånd kan vara besvärligt och ta lång tid att bli av med. Prognosen är dock god, de flesta blir bra inom ett år men vissa får kroniska besvär. Behandling av vadmuskulatur och under fot, värme, egen stretch och tejpning brukar hjälpa och påskynda läkning. Avlastning under en viss tid rekommenderas.

NACKSPÄRR
Nackspärr är en plötslig smärta och stelhet i nacken som gör att man får svårt att vrida på huvudet. Den kan komma i olika situationer utan förvarning eller så kan man vakna med besvären. Orsaken till besvären bottnar ofta i ensidiga arbetsställningar, dålig ergonomi eller att man sovit i en konstig position med huvudet. En lättare/vanlig nackspärr varar i 1-2 v. Behandling av nackspärr innefattar en eller flera behandlingstekniker som kombineras. Dessa är manipulation, massage, dry needling, MP-behandling.
BENHINNEINFLAMMATION
Benhinneinflammation är en vanlig överbelastnings skada bland idrottare där löpning och hopp ingår i stor utsträckning. Flera orsaker kan ligga bakom att benhinneinflammation utvecklas, exempelvis träningsmängd, muskulära faktorer, underlag, skor och löpteknik.

Symtom

Smärta vid inre kanten av underbenet under och/eller efter träning. Smärtan sitter ovanför inre fotknölen upp mot knät, smärtan intensitet och hur stort område det är kan te sig väldigt olika från patient till patient. Besvären uppstår och ökar oftast gradvis, först efter aktivitet, men så småningom även under träning/aktivitet, det är inte helt ovanligt att det blir så besvärande att patienten inte kan utöva sin idrott/aktivitet. I vissa fall kan detta också vara ett förstadium till stressfraktur.

Prognos och behandling

Prognosen är i de flesta fall god, förutsatt att patienten drar ner på idrottsaktiviteten  i tid. Behandling av benhinneinflammation kan vara något smärtsam. Den behandling vi på Rådmanskliniken använder oss av är främst dry needling, tvära friktionen in mot de smärtande området, men även MP-behandling. Rehabiliterings program och hjälp med att trappa upp aktivitet efter symptom minskning.

Knäsmärta

Det finns många olika orsaker till att man kan få smärta i eller runt knät. Ibland handlar det om en plötslig smärta som är förknippad med en speciell händelse/ aktivitet eller olycka och ibland ökar smärtan gradvis utan för patienten känd anledning. Det är alltid viktigt att undersöka och ställa en diagnos. Detta gör vi genom att undersöka patienten mha ortopediska tester och funktionstester . Ibland kan patienten även behöva göra en magnetkamera undersökning (MR) då behöver en läkare kopplas in och remittera vidare.

Nedan nämner vi några orsaker till smärta i knät.

MENISKSKADA
I knät sitter två menisker, en på insidan och en på utsidan, funktionen är stötdämpande, stabiliserande och att främja rörelse i knät.

Symtom

Vid skada på menisk är det vanligt med smärta och upphakningar i knät, det kan vara svårt att gå i trappor och utföra idrott/aktivitet som löpning eller hopp. I vissa fall svullnar även knät upp under och/eller efter aktivitet.

Prognos och behandling

Prognosen är oftast god men även här kan det ta lång tid att bli smärtfri. Kroppen kan ofta läka ut skadan på egen hand men det tar tid och ibland kan man då behöva operera knät med hjälp av artroskopi. Men det är alltid bra att rehabilitera skadan innan och efter operation. Det kan även vara bra att behandla omkringliggande muskulatur som i sig skapar mera smärta kring knät.

ARTROS
Artros kan man få i alla leder i kroppen men det är vanligast i fingrar, knän och höfter. Hos äldre är det även vanligt med artros i ryggen och nackens leder.Artros är en sjukdom som drabbar brosket inne i leden. Brosket skall främja rörelsen i leden, när brosket blir dåligt kan kroppen ej återbilda nytt brosk. Orsak till uppkomst av Artros kan vara flera, tex ärftliga faktorer, tidigare skada eller operation i leden.

Symtom

Smärta i leden och ofta bildas det periodvis en inflammation i själva ledvätskan i leden. Under dessa perioder får patienten mera värk och smärta. Artros går inte att bota men man kan bibehålla och i vissa fall förbättra funktionen och minska smärta genom behandling och träning. Vi behandlar musklerna runt den smärtande leden men tar även reda på kompensatoriska faktorer och hjälper patienten att stärka upp muskler bl.a genom muskelstimulering med ström (NMES). Vi behandlar även med dry needling, massage, pressur och MP behandling.

LÖPARKNÄ
Om man får löparknä sitter smärtan på utsidan av knät. Denna skada är vanlig bland långdistanslöpare och andra idrotter med mycket löpning. Det sitter ett långt senstråk på utsidan av låret som löper över utsidan av knäleden och det är här problemet uppstår. Vid felställning i fot eller svaghet i sätesmuskulatur kan en nötning och irritation uppstå.

Symtom

Tryckömhet på utsidan av knät. Ganska skarp smärta som oftast uppkommer efter någon km löpning, ibland måste idrottaren avbryta träningen pga av smärtan. Sällan vilovärk. Vi behandlar med dry needling, massage, pressur och MP behandling.

HOPPARKNÄ
Vanligt bland idrotter med mycket hopp ex volleyboll och basket men även fotbollsspelare.

Symtom

Smärta under knäskålen men ca 10% har ont ovanför knäskålen där stora lårmuskeln fäster in.

  1. Smärtan känns till en början oftast efter aktivitet.
  2. Smärtan brukar sedan även infinna sig i början av aktivitet försvinna något efter uppvärmning och uppstå igen efter aktivitet.
  3. Slutligen har patienten ont under hela aktiviteten och efter.

Många patienter får även ont av att gå nedför trappor och av att sitta en längre tid med böjt knä. Vi behandlar med dry needling, massage, pressur och MP behandling samt ström.

Naprapati

Innebär att utreda, behandla och rehabilitera smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, nacke, leder och muskler.

Olika symtom.

RYGGSKOTT
Ryggskott är ofta en plötslig och vanligtvis kraftig smärta i ländryggen som resulterar i svårigheter att röra sig. Åkomman är vanlig och förekommer i alla åldrar. Oftast inträffar ett ryggskott precis när man böjer sig eller lyfter något. Smärtan vid ryggskott kommer från en eller flera olika strukturer i ryggen som tex muskler, leder, disk eller ledband. Man kan uppleva att smärtan sitter koncentrerad till ländryggen eller att den strålar ned mot skinkorna och / eller höfterna. I första skedet känner man oftast smärta i alla rörelser man gör. Men allt eftersom läkningsprocessen fortskrider avtar smärtan successivt. De flesta ryggskott läker ut av sig själva efter 1-3 veckor men med naprapatbehandling förkortas oftast läkningstiden.Ryggskott är en av de vanligaste orsakerna till att man söker hjälp hos naprapat. Behandling av ryggskott innefattar en eller flera behandlingstekniker som kombineras. Dessa är manipulation, massage, dry needling, MP-behandling
HÄLSENEINFLAMMATION
Hälsenan/ achillessenan är den sena i underbenet som oftast drabbas av kroniska förändringar, då oftast av degenerativa förändringar (tendinos).

Problemen uppstår oftast i samband med ensidigt upprepad belastning, ökad träningsmängd, förändring av underlag och ibland felaktiga skor. Symtom Det främsta kännetecknet är smärta som kan delas in i fyra steg.

1. Smärta endast efter aktivitet som försvinner efter en period av vila.

2. Smärta under aktivitet men ej så hög att det begränsar.

3. Stark smärta under träning/aktivitet som är så pass hög att det hindrar från normal träning.

4. Kronisk smärta både under och efter aktivitet som även kvarstår vid vila.

Stelhet och smärta i senan på morgonen är vanligt och detta kan även vara tidiga symptom. Oftast blir senan svullen och öm, vanligast sitter svullnaden 2-6 cm ovan hälbenet. Man kan även få inflammation i bursan (slemsäcken) som sitter framför eller bakom senans nedre fäste. Prognos Även om läkningstiden i de flesta fall är lång är prognosen relativt god. Excentrisk träning har visat sig ha god effekt vid dessa besvär. På Rådmanskliniken behandlar vi dessa besvär med massage, dry needling och MP-behandling och träningsprogram.

TENNISARMBÅGE
Symtom

Smärta vid utsidan av armbågen oftast i samband med rörelse eller utsträckning av musklerna i underarmen, tex kan det smärta om man lyfter ett mjölkpaket eller öppnar en tyngre dörr eller skruva med skruvmejsel. Det gör oftast inte ont vid vila. Problemen uppstår oftast efter statisk eller längre tids överbelastning av underarmens muskler, tex vid arbete med datamus, mycket skruvande eller tennisspelande, vilket resulterar ett ”slitage” på muskelsenans infästning. Problemet känns av vid armbågen men det kan vara flera muskelgrupper inblandade i problematiken, därför undersöks även nacke, skuldra och bröstmuskulatur vid denna typ av problem. Oftast är det ingen inflammatorisk process i senans infästning vid armbågen så antiinflammatorisk medicin hjälper sällan.

Prognos och behandling

Beroende på undersökningsfynd behandlas oftast både underarm skuldra och nacke mha massage, pressur, dry needling, ibland manipulation och MP-behandling. Stretch och rehabprogram ingår i behandlingsplanen. Prognosen är  är god men det kan ta lång tid att bli smärtfri.

GOLFARMBÅGE
Symtom

Här ses samma symptom som vid Lateral epikondylit men här sitter smärtan på insidan av armbågen. Behandling och prognos är likartad.

HÄLSPORRE
Symtom

Smärta under hälen. Det är vanligt att man har extra ont på morgonen när man kliver upp från sängen. Oftast gör det ondare att gå utan skor/tofflor. Vid tryck gör det som ondast på främre/inre delen av hälbenent mot hålfoten. Det är själva infästningen av fascian (”senan” som håller upp hålfoten) som gör ont. Oftast ses ingen skada vid rtg eller MRI utan infästningen har blivit sliten i sin infästning, ibland kan man se en benbildning (hälsporre) men det är inte den som gör ont.

Prognos och behandling

Detta tillstånd kan vara besvärligt och ta lång tid att bli av med. Prognosen är dock god, de flesta blir bra inom ett år men vissa får kroniska besvär. Behandling av vadmuskulatur och under fot, värme, egen stretch och tejpning brukar hjälpa och påskynda läkning. Avlastning under en viss tid rekommenderas.

NACKSPÄRR
Nackspärr är en plötslig smärta och stelhet i nacken som gör att man får svårt att vrida på huvudet. Den kan komma i olika situationer utan förvarning eller så kan man vakna med besvären. Orsaken till besvären bottnar ofta i ensidiga arbetsställningar, dålig ergonomi eller att man sovit i en konstig position med huvudet. En lättare/vanlig nackspärr varar i 1-2 v. Behandling av nackspärr innefattar en eller flera behandlingstekniker som kombineras. Dessa är manipulation, massage, dry needling, MP-behandling.
BENHINNEINFLAMMATION
Benhinneinflammation är en vanlig överbelastnings skada bland idrottare där löpning och hopp ingår i stor utsträckning. Flera orsaker kan ligga bakom att benhinneinflammation utvecklas, exempelvis träningsmängd, muskulära faktorer, underlag, skor och löpteknik.

Symtom

Smärta vid inre kanten av underbenet under och/eller efter träning. Smärtan sitter ovanför inre fotknölen upp mot knät, smärtan intensitet och hur stort område det är kan te sig väldigt olika från patient till patient. Besvären uppstår och ökar oftast gradvis, först efter aktivitet, men så småningom även under träning/aktivitet, det är inte helt ovanligt att det blir så besvärande att patienten inte kan utöva sin idrott/aktivitet. I vissa fall kan detta också vara ett förstadium till stressfraktur.

Prognos och behandling

Prognosen är i de flesta fall god, förutsatt att patienten drar ner på idrottsaktiviteten  i tid. Behandling av benhinneinflammation kan vara något smärtsam. Den behandling vi på Rådmanskliniken använder oss av är främst dry needling, tvära friktionen in mot de smärtande området, men även MP-behandling. Rehabiliterings program och hjälp med att trappa upp aktivitet efter symptom minskning.

Knäsmärta

Det finns många olika orsaker till att man kan få smärta i eller runt knät. Ibland handlar det om en plötslig smärta som är förknippad med en speciell händelse/ aktivitet eller olycka och ibland ökar smärtan gradvis utan för patienten känd anledning. Det är alltid viktigt att undersöka och ställa en diagnos. Detta gör vi genom att undersöka patienten mha ortopediska tester och funktionstester . Ibland kan patienten även behöva göra en magnetkamera undersökning (MR) då behöver en läkare kopplas in och remittera vidare.

Nedan nämner vi några orsaker till smärta i knät.

MENISKSKADA
I knät sitter två menisker, en på insidan och en på utsidan, funktionen är stötdämpande, stabiliserande och att främja rörelse i knät.

Symtom

Vid skada på menisk är det vanligt med smärta och upphakningar i knät, det kan vara svårt att gå i trappor och utföra idrott/aktivitet som löpning eller hopp. I vissa fall svullnar även knät upp under och/eller efter aktivitet.

Prognos och behandling

Prognosen är oftast god men även här kan det ta lång tid att bli smärtfri. Kroppen kan ofta läka ut skadan på egen hand men det tar tid och ibland kan man då behöva operera knät med hjälp av artroskopi. Men det är alltid bra att rehabilitera skadan innan och efter operation. Det kan även vara bra att behandla omkringliggande muskulatur som i sig skapar mera smärta kring knät.

ARTROS
Artros kan man få i alla leder i kroppen men det är vanligast i fingrar, knän och höfter. Hos äldre är det även vanligt med artros i ryggen och nackens leder.Artros är en sjukdom som drabbar brosket inne i leden. Brosket skall främja rörelsen i leden, när brosket blir dåligt kan kroppen ej återbilda nytt brosk. Orsak till uppkomst av Artros kan vara flera, tex ärftliga faktorer, tidigare skada eller operation i leden.

Symtom

Smärta i leden och ofta bildas det periodvis en inflammation i själva ledvätskan i leden. Under dessa perioder får patienten mera värk och smärta. Artros går inte att bota men man kan bibehålla och i vissa fall förbättra funktionen och minska smärta genom behandling och träning. Vi behandlar musklerna runt den smärtande leden men tar även reda på kompensatoriska faktorer och hjälper patienten att stärka upp muskler bl.a genom muskelstimulering med ström (NMES). Vi behandlar även med dry needling, massage, pressur och MP behandling.

LÖPARKNÄ
Om man får löparknä sitter smärtan på utsidan av knät. Denna skada är vanlig bland långdistanslöpare och andra idrotter med mycket löpning. Det sitter ett långt senstråk på utsidan av låret som löper över utsidan av knäleden och det är här problemet uppstår. Vid felställning i fot eller svaghet i sätesmuskulatur kan en nötning och irritation uppstå.

Symtom

Tryckömhet på utsidan av knät. Ganska skarp smärta som oftast uppkommer efter någon km löpning, ibland måste idrottaren avbryta träningen pga av smärtan. Sällan vilovärk. Vi behandlar med dry needling, massage, pressur och MP behandling.

HOPPARKNÄ
Vanligt bland idrotter med mycket hopp ex volleyboll och basket men även fotbollsspelare.

Symtom

Smärta under knäskålen men ca 10% har ont ovanför knäskålen där stora lårmuskeln fäster in.

  1. Smärtan känns till en början oftast efter aktivitet.
  2. Smärtan brukar sedan även infinna sig i början av aktivitet försvinna något efter uppvärmning och uppstå igen efter aktivitet.
  3. Slutligen har patienten ont under hela aktiviteten och efter.

Många patienter får även ont av att gå nedför trappor och av att sitta en längre tid med böjt knä. Vi behandlar med dry needling, massage, pressur och MP behandling samt ström.

KONTAKT

Rådmansgatan 1B
114 25 Stockholm

08 - 560 506 50

info@radmanskliniken.se

COPYRIGHT® 2022 | RÅDMANSKLINIKEN | By Blick it