Om Naprapati

Naprapati innebär att utreda, behandla och rehabilitera smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, nacke, leder och muskler.
Behandlingen sker genom att naprapaten kombinerar manipulations- och mobiliseringstekniker med muskeltöjning och massage, det är även vanligt med olika former av stömbehandlingar och dry needling. Syftet är att minska smärtan och återställa funktion i kroppen. Stor vikt läggs även på att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker till besvären. Behandlingen följs upp med genomgång av rehabiliterings övningar och råd om bland annat ergonomi. Naprapati präglas av ett helhetstänkande och vår specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med mycket god kunskap om kroppens funktion.

En legitimerad naprapat har genomgått en fyraårig utbildning på Naprapathögskolan och har därefter ett års legitimationspraktik, bland annat inom offentlig vård. Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för naprapater och de lyder, precis som alla andra legitimerade vårdyrken, under hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar vilket medför en ökad trygghet för
patienterna.

Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom manuell, ortopedisk medicin. Årligen söker omkring 250.000 nya patienter naprapatvård och det totala antalet behandlingar ökar ständigt. Ökningen beror på att sjukvården remitterar allt fler och att många patienter själva upptäckt denna breda manuella vårdform. Allt fler företag ser även fördelarna med att måna om sina medarbetares fysiska hälsa.

Helhetstänkandet gör naprapatin till en effektiv behandlingsmetod som först minskar smärtan, sedan återställer funktionen och slutligen förebygger framtida besvär.

Boka Behandling

Tillsammans med dig som patient kommer vi fram till ett tillvägagångssätt som passar dig vad det gäller längd på behandling, rehabilitering osv.

Om Naprapati

Naprapati innebär att utreda, behandla och rehabilitera smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, nacke, leder och muskler.
Behandlingen sker genom att naprapaten kombinerar manipulations- och mobiliseringstekniker med muskeltöjning och massage, det är även vanligt med olika former av stömbehandlingar och dry needling. Syftet är att minska smärtan och återställa funktion i kroppen. Stor vikt läggs även på att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker till besvären. Behandlingen följs upp med genomgång av rehabiliterings övningar och råd om bland annat ergonomi. Naprapati präglas av ett helhetstänkande och vår specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med mycket god kunskap om kroppens funktion.

En legitimerad naprapat har genomgått en fyraårig utbildning på Naprapathögskolan och har därefter ett års legitimationspraktik, bland annat inom offentlig vård. Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för naprapater och de lyder, precis som alla andra legitimerade vårdyrken, under hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar vilket medför en ökad trygghet för
patienterna.

Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom manuell, ortopedisk medicin. Årligen söker omkring 250.000 nya patienter naprapatvård och det totala antalet behandlingar ökar ständigt. Ökningen beror på att sjukvården remitterar allt fler och att många patienter själva upptäckt denna breda manuella vårdform. Allt fler företag ser även fördelarna med att måna om sina medarbetares fysiska hälsa.

Helhetstänkandet gör naprapatin till en effektiv behandlingsmetod som först minskar smärtan, sedan återställer funktionen och slutligen förebygger framtida besvär.

Boka Behandling

Tillsammans med dig som patient kommer vi fram till ett tillvägagångssätt som passar dig vad det gäller längd på behandling, rehabilitering osv.

KONTAKT

Rådmansgatan 1B
114 25 Stockholm

08 - 560 506 50

info@radmanskliniken.se

COPYRIGHT® 2022 | RÅDMANSKLINIKEN | By Blick it