Dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Information om hur vi hanterar och värnar om dina personuppgifter och integritet.
 
 1. Introduktion

Vi på Rådmanskliniken värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lagrar och delar dina personuppgifter i enlighet med GDPR och Patientdatalagen (PDL).

 1. Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar personuppgifter från följande personer:

 • Kunder
 • Anställda

För kunder:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefon
 • E-post
 • Hälsouppgifter
 • Journalanteckningar

För anställda:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefon
 • E-post
 • Arbetsplats
 • Arbetstitel
 • Hälsouppgifter (om nödvändigt)
 1. Syften med behandlingen av personuppgifter För kunder:
 • Bokning av behandlingar: Namn, telefon, e-post.
 • Journalföring: Namn, personnummer, hälsouppgifter, journalanteckningar.
 • Kundkontakt via telefon och e-post: Namn, telefon, e-post.
 • Försäljning av produkter: Namn, adress, telefon, e-post.

För anställda:

 • Personaladministration: Namn, personnummer, adress, telefon, e-post, arbetsplats, arbetstitel.
 • Hantering av hälsouppgifter: Endast vid behov och i enlighet med lagkrav.
 1. Lagringstider För kunder:
 • Bokning av behandlingar: Uppgifterna sparas tills de inte längre är nödvändiga för syftet med bokningen. Vi genomför årliga granskningar för att identifiera och radera inaktuella uppgifter.
 • Journalföring: Uppgifterna sparas i enlighet med PDL i minst 10 år efter senaste behandling.
 • Kundkontakt via telefon och e-post: Uppgifterna sparas tills de inte längre är nödvändiga för kommunikation. Vi genomför årliga granskningar för att identifiera och radera inaktuella uppgifter.
 • Försäljning av produkter: Uppgifterna sparas tills de inte längre är nödvändiga för syftet med försäljningen. Vi genomför årliga granskningar för att identifiera och radera inaktuella uppgifter.

För anställda:

 • Personaladministration: Uppgifterna sparas så länge anställningen pågår och efter avslutad anställning så länge som är nödvändigt. Vi genomför årliga granskningar för att identifiera och radera inaktuella uppgifter.
 • Hantering av hälsouppgifter: Uppgifterna sparas endast så länge det är nödvändigt enligt lagkrav.
 1. Källor till personuppgifter
 • Vi samlar in personuppgifter direkt från dig som kund eller anställd.
 • I vissa fall kan vi erhålla personuppgifter från tredje parter, såsom remitterande läkare.
 1. Delning av personuppgifter
 • Vi använder Google Mail (Gmail) för hantering av e-postkontakt med våra kunder. Detta innebär att personuppgifter kan överföras till och lagras på servrar som drivs av Google, som kan vara belägna utanför EU/EEA.
 • Google använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs utanför EU/EEA.
 • Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter när de behandlas av Google. För mer information om Googles dataskyddspraxis, vänligen besök Googles integritetspolicy.
 • Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utanför vår verksamhet, förutom när det krävs enligt lag eller när du som patient begär att vi delar denna information med tredje part, exempelvis vid försäkringsärende.
 1. Säkerhet för personuppgifter
 • Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller förstöring.
 1. Dina rättigheter
 • Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, eller radering av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart format.
 • För journalhandlingar står PDL över GPDR och vi kan därför enligt lag inte ändra eller radera en journalhandling inom 10 år från en behandling.
 1. Personuppgiftsansvarig

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

 • Rådmanskliniken AB
 • Rådmansgatan 1b
 • 114 25 Stockholm
 • info@radmanskliniken.se
 1. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida.

KONTAKT

Rådmansgatan 1B
114 25 Stockholm

08 - 560 506 50

info@radmanskliniken.se

COPYRIGHT® 2022 | RÅDMANSKLINIKEN | By Blick it