Dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Information om hur vi hanterar och värnar om dina personuppgifter och integritet.

Personuppgiftsansvarig:

 

Rådmanskliniken AB
Org.nr: 559001-6753
Adress: Rådmansgatan 1b 
E-post: info@radmanskliniken.se
Telefon: 08 – 560 506 50

 

Information som vi sparar om dig på Rådmanskliniken

 

När du kontaktar oss via telefon eller mail för bokning till en av våra terapeuter så sparar vi vid det tillfället bara ditt namn och telefonnummer. Dessa uppgifter hanteras av oss och eller sparas i ett externt system som är krypterat.

Vid besök hos oss för din vård/behandling lämnar du dina resterande personuppgifter som är nödvändiga för oss för fortsatt kontakt med oss.
Vid mail kontakt med oss så sparas inte dina uppgifter längre än nödvändigt.

 

Information om din hälsa

 

För att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lagen gällande journalföring så behöver du dela med dig av dina personuppgifter. Dessa uppgifter hanteras enligt patientdatalagen samt andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvården.

 

Information om ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter

 

För att kunna utföra och kvalitetssäkra samt följa upp vårt arbete och upprätthålla en kontinuerlig kontakt med dig behöver vi dina personuppgifter. Vi tar endast emot dina uppgifter med ditt samtycke och hanterar dessa enligt de avtal vi ingått samt de lagar som gäller.

 

Information om vilka vi delar dina uppgifter med

 

Enligt patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvården hanterar vi uppgifter om din hälsa.

Det kan komma att dina personuppgifter delas med våra tjänsteleverantörer som enligt krav håller all information om dig konfidentiell. Detta för att kunna utföra vårt arbete och enligt kvalitetssäkerheten på Rådmanskliniken. Dina uppgifter används endast av de som är ålagda att utföra sina uppgifter.

 

Skydd av dina personuppgifter

 

Vi förvarar dina uppgifter på ett säkert sätt så de inte försvinner, att obehöriga får åtkomst eller att de kan ändras. De lagrars och skickas med krypterad teknik. Hos oss har vi endast behörig personal som har tillgång till dina personuppgifter. Våra datorer har specifika lösenord, antivirusprogram samt brandväggar och med en kontinuerlig uppdatering av våra mjukvaruprogram.

 

Rättigheter

 

Vi lyder under patientdatalagen och den utgör rättslig grund för att samla in personuppgifter.

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till; att rätta, begära begränsning av eller invända mot vår hantering av dessa ber vi dig att besöka oss personligen med giltig legitimation.

Avseende hantering av de personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket. Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som vi tillhandahållit från dig. Informationen kan då lämnas i ett elektroniskt, allmänt använt format enligt ditt samtycke. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

 

Lagring av dina personuppgifter

 

Vi bevarar dina personuppgifter så länge som behov finns för att fullgöra de ändamål som uppgifterna har samlats in för i enlighet med denna integritetspolicy.

 

KONTAKT

Rådmansgatan 1B
114 25 Stockholm

08 - 560 506 50

info@radmanskliniken.se

COPYRIGHT® 2022 | RÅDMANSKLINIKEN | By Blick it